Slider Loods20b.jpg
Doelen

Doelen


Loods 20b is een nieuw, eigentijds re-integratiebedrijf. Ze richt zich specifiek op mensen met een achterstand tot de arbeidsmarkt en wil hen naar (betaald) werk leiden. Dat kan volgens Loods 20b het beste in een normale bedrijfssituatie. Er worden dan ook hoge eisen gesteld aan zowel de leerlingen als aan de kwaliteit van het werk.

Ambachtsvakken
Loods 20b werkt volgens het aloude leerling-meester principe: 'oude' rotten in het vak brengen de werkzoekenden de fijne kneepjes bij van ambachtsvakken. Het gaat vaak om houtbewerken, metselen, schilderen, restaureren, enzovoort.

Leefbaarheid bevorderen
De leerlingen werken aan projecten uit de omgeving. Kenmerkend voor de projecten is dat ze de leefbaarheid bevorderen. Het kan dan gaan om de aanleg van een vissteiger, het bouwen van karakteristieke houten bruggen, het restaureren van oude sloepen, enzovoort. Niet alleen de eigen bevolking, ook het toerisme en de regionale economie varen hier wel bij!

Inkomsten
Inkomsten verkrijgt Loods 20b uit aangenomen opdrachten. Het enige verschil met een 'echt' bedrijf is dat we geen werknemers kennen, maar leerlingen. Zij krijgen alle aandacht; leren staat voorop!

Loods 20B werkt volgens het leerling-meester principe