Slider Loods20b.jpg
Projecten

Projecten


Loods 20b voert voornamelijk projecten uit in opdracht van derden. Dit betekent dat de projecten draagvlak bezitten en verzekerd zijn van exploitatie na afronding. Liefst zien we dat de projecten de leefbaarheid verbeteren en werkgelegenheid creëren.

Om te bepalen of Loods 20b een project kan aannemen, moet het project aan een aantal voorwaarden voldoen. Zo moet:

  • ​de leerling ervan kunnen leren;
  • het project kostendekkend zijn (ook als er investeringen nodig zijn voor bijv. machines);
  • er een geschikte werkmeester aanwezig zijn;
  • de kwaliteit van het project gewaarborgd zijn (bijv. passend bij het niveau van de leerling).